apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

iekavas2 Iekavu izteiksme 1 sek.


 Uzdevums

X ir mazākā kopa, kas definēta sekojoši:

 • tukšā virkne pieder kopai X,
 • ja A, B pieder kopai X, tad gan (A), gan AB pieder kopai X.

Kopas X elementus sauc par korekti veidotām iekavu izteiksmēm.
Sekojošas virknes ir korekti veidotas iekavu izteiksmes:

()(())()
(()(()))

Sekojošas izteiksmes nav korekti veidotas iekavu izteiksmes:
(()))(()
())(()

Pieņemsim, ka E ir korekti veidota iekavu izteiksme.
Virknes E garums ir tajā esošo iekavu skaits.
Virknes E dziļums D(E) tiek definēts sekojoši:
   { 0        ja E ir tukša
D(E)= { D(A)+1      ja E = (A), un A pieder X
   { max(D(A),D(B))  ja E = AB, un A, B pieder X

Uzrakstiet programmu, kas dotām naturālu skaitļu n un d vērtībām nosaka, cik ir korekti veidotas iekavu izteiksmes garumā n un dziļumā d!

 
 Ievaddati

Teksta faila iekavas.in vienīgā rinda satur divu naturālu skaitļu n un d vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu, 2 <= n <= 38, 1 <= d <= 19.

 
 Izvaddati

Teksta faila iekavas.out vienīgajai rindai jāsatur viena vesela skaitļa vērtība - korekti veidoto iekavu izteiksmju garumā n un dziļumā d skaits.

 
 Piemērs

iekavas.iniekavas.out
6 2	
3

Ir tieši trīs korekti veidotas izteiksmes garumā 6 un dziļumā 2:

(())()
()(())
(()())

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 5.Baltijas informātikas olimpiādē Rīgā 1999.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS