apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

Šajā lapaspusē Jums ir iespēja kļūt par olimps! sistēmas reģistrētu lietotāju. Tas ir nepieciešams, lai varētu nosūtīt programmas automātiskai novērtēšanai. Pirms reģistrēšanās olimps! sistēmā, Jums jāizlasa un jāpiekrīt sekojošiem noteikumiem:

1. Iesniegt par sevi tikai patiesus datus,
2. Neizveidot vairāk kā vienu lietotāju
3. Nemēģināt apiet sistēmas aizsardzību
4. Speciāli rīkoties ar mērķi palēnināt, ierobežot vai apturēt sistēmas darbību
5. Pārpublicēt serverī esošos uzdevumus, nenorādot to autorus un olimps! servera adresi

Olimps! administratori patur tiesības liegt pieeju serverim atsevišķiem lietotājiem vai lietotāju grupām.


Vārds, uzvārds:
Drīkst saturēt burtus un atstarpes. Ja tiek aizpildīts lauks pseidonīms, tad vārds un uzvārds netiek publiskots.
Pseidonīms:
Drīkst saturēt burtus, ciparus, zīmes - _, kā arī atstarpes. Ja ir ievadīts pseidonīms (nickname), tas tiks rādīts vārda vietā rezultātos un statistikā.
E-pasta adrese:
Nekur netiks uzrādita, tiks lietota lai olimps! administratori varētu ar Jums sazināties. E-pasta adrese netiks izpausta trešajām personām.
Lietotāja vārds:
Drīkst saturēt burtus, ciparus un zīmi _. Lietotāja vārds tiek izmantots nosūtot programmas vērtēšanai.
Parole:
Parole atkārtoti:
Parole nepieciešama, ja Jūs vēlēsieties mainīt savus reģistrācijas datus, kā arī veikt citas darbības, kas tiks ieviestas nākotnē.
Esmu izlasījis noteikumus un apņemos tos pildīt!

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS