apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

fanulle2 Faktoriāla nulles - 2 1 sek.


 Uzdevums

Naturāla skaitļa n faktoriālu (apzīmē "n!") aprēķina, sareizinot visus naturālos skaitļus no 1 līdz n :
n! = 1*2*...*(n-1)*n .

Uzrakstiet programmu, kas dotai n vērtībai nosaka, cik nulles satur n faktoriāla pieraksts!

 
 Ievaddati

Teksta faila fanulle2.in vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis - n vērtība (n≤100).

 
 Izvaddati

Teksta faila fanulle2.out vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - nuļlu skaits n! pierakstā.

 
 Piemērs

fanulle2.infanulle2.out
20
7
fanulle2.infanulle2.out
7
2
fanulle2.infanulle2.out
4
0

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots informātikas olimpiādē NOI2001.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS