Faktoriāla nulles - 2

ID: fanulle2
Grūtība: 3/5
Laika limits: 1

Uzdevums

Naturāla skaitļa n faktoriālu (apzīmē "n!") aprēķina, sareizinot visus naturālos skaitļus no 1 līdz n :
n! = 1*2*...*(n-1)*n .

Uzrakstiet programmu, kas dotai n vērtībai nosaka, cik nulles satur n faktoriāla pieraksts!

 

Ievaddati

Teksta faila fanulle2.in vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis - n vērtība (n≤100).

 

Izvaddati

Teksta faila fanulle2.out vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - nuļlu skaits n! pierakstā.

 

Piemērs

fanulle2.infanulle2.out
20
7
fanulle2.infanulle2.out
7
2
fanulle2.infanulle2.out
4
0

 

Atsauces

Uzdevums izmantots informātikas olimpiādē NOI2001.
© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/