apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

reiz Reizināšana ar 2 1 sek.


 Uzdevums

Šis ir ļoti vienkāršs uzdevums. Jūsu programmai ir jānolasa skaitlis no ievaddatu faila reiz.in un jāizvada šis skaitlis pareizināts ar 2 failā reiz.out.

 Ievaddati

Ievaddatu fails reiz.in satur 1 skaitli N (1 <= N <= 32000)

 Izvaddati

Izvaddatu failā reiz.out jāieraksta skaitlis 2 * N

 Piemērs

reiz.inreiz.out
5
10

 Atsauces

Autors: Ģirts Folkmanis :)

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS