Reizināšana ar 2

ID: reiz
Grūtība: 1/5
Laika limits: 1

Uzdevums

Šis ir ļoti vienkāršs uzdevums. Jūsu programmai ir jānolasa skaitlis no ievaddatu faila reiz.in un jāizvada šis skaitlis pareizināts ar 2 failā reiz.out.

Ievaddati

Ievaddatu fails reiz.in satur 1 skaitli N (1 <= N <= 32000)

Izvaddati

Izvaddatu failā reiz.out jāieraksta skaitlis 2 * N

Piemērs

reiz.inreiz.out
5
10

Atsauces

Autors: Ģirts Folkmanis :)


© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/