apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

cik CIK? 1 sek.


 Uzdevums

Naturāliem skaitļiem x un decimāliem cipariem y var definēt funkciju

CIK(x,y) ::= mazākais naturālais skaitlis kāds jāpieskaita pie x, lai iegūtu skaitli, kura decimālais pieraksts satur ciparu y. 

Tā, piemēram, CIK(8,3) = 5 (jo 8+5=13), bet CIK(16,1) = 1 (jo 16+1=17).
Uzrakstiet programmu, kas ievadītiem x un y atrod CIK(x,y)!

 
 Ievaddati

Teksta faila cik.in pirmajā rindā dots naturāls skaitlis x un cipars y , kas atdalīti ar tukšumsimbolu.
Zināms, ka 0<x<109.

 
 Izvaddati

Teksta faila cik.out vienīgajā rindā jāizvada funkcijas CIK(x,y) vērtība.

 
 Piemērs

cik.incik.out
93 1
7

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS