apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

super Supersumma 1 sek.


 Uzdevums

Jebkuram naturālam skaitlim n var aprēķināt ciparu summu.
Arī šai iegūtajai summai var aprēķināt ciparu summu.
Tā turpinot, kādreiz noteikti iegūs vienciparu skaitli.
Sauksim to par n supersummu.
Uzrakstiet programmu, kas dotiem diviem naturāliem skaitļiem k un m atrod reizinājuma k*m supersummu!

 
 Ievaddati

Teksta faila super.in satur divas rindas.
Pirmajā rindā dota skaitļa k, bet otrajā - skaitļa m vērtība.
Zināms, ka neviena skaitļa ciparu skaits nepārsniedz 200.

 
 Izvaddati

Teksta faila super.out vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - k*m supersumma.

 
 Piemērs

super.insuper.out
41
17
4

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS