apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

parkets Parkets 1 sek.


 Uzdevums

Kādā mājā ir īpaša veida parkets.
Parkets sastāv no divu veidu dažāda izmēra kvadrātiskām plāksnītēm, kas izvietotas, neatstājot nenoklātus laukumus un savstarpēji nepārklājoties (kā parādīts zīmējumā).
Mazākās plāksnītes malas garums ir 2 vienības, bet lielākās - 5 vienības. Parketa plāksnīšu malas ir novietotas paralēli koordinātu asīm.

Uz šī parketa ir nolaidusies punktveida muša. Noskaidrot uz kāda veida plāksnītes atrodas muša.
Ja muša nolaižas uz plāksnītes robežas, tad uzskatīt, ka tā atrodas šajā plāksnītē (šajā gadījumā muša vienlaicīgi atrodas uz vairākām plāksnītēm).

 
 Ievaddati

Failā parkets.in ir divi veseli skaitļi x, y (-30000<=x ,y<=30000), mušas koordinātes garuma vienībās.
Pieņemt, ka punktā ar koordinātēm (0,0) atrodas mazās plāksnītes apakšējais kreisais stūris.

 
 Izvaddati

Failā parkets.out jāizvada divi skaitļi l un m, kur l - lielo plāksnīšu skaits, bet m - mazo plāksnīšu skaits, uz kurām atrodas muša.

 
 Piemērs

parkets.inparkets.out
2 3
1 0
  
parkets.inparkets.out
6 4
1 1

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
Autori: M.Opmanis, A.Žogla

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS