apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

satiksme Satiksme 2 sek.


 Uzdevums

Kādā lielā pilsētā ir n ielas un m bulvāri. Visas ielas ir izvietotas Rietumu-Austrumu virzienā, bet bulvāri - Dienvidu-Ziemeļu virzienā. Ielas ir numurētas ar naturāliem skaitļiem 1 līdz n pēc kārtas sākot no Ziemeļiem. Bulvāri ir numurēti ar naturāliem skaitļiem 1 līdz m pēc kārtas sākot no Rietumiem. Pilsēta ir būvēta tā, ka attālums starp divām blakus ielām ir 59 metri, bet starp diviem blakus bulvāriem - 73 metri. Katra iela un bulvāris krustojas, veidojot krustojumu.

Automašīnas pilsētā no ārpuses drīkst iebraukt pa jebkuru ielu vai bulvāri. Pilsētā automašīnas drīkst pārvietoties gan pa ielām, gan bulvāriem. Mainīt braukšanas virzienu ir atļauts tikai krustojumos.

Visos krustojumos satiksme ir organizēta tā, ka piebraucot noteiktam krustojumam no jebkuras puses, atļauto braukšanas virzienu veids ir viens un tas pats.

Tā, piemēram, ja pirmās ielas un otrā bulvāra krustojumā (saīsināti apzīmēsim to kā (1;2)) ir atļauts braukt tikai pa labi (skat.zīm.), tad tas nozīmē, ka, neatkarīgi no tā, vai jūs šim krustojumam piebrauksiet pa ielu vai bulvāri no jebkuras puses, šajā krustojumā jums būs jānogriezas pa labi.

Iespējamie krustojuma izbraukšanas veidi ir : "taisni", "pa labi", "pa kreisi" un "apgriezties braukšanai pretējā virzienā". Katrā krustojumā ir atļauts viens vai vairāki tā izbraukšanas veidi. Zīmējumā redzamā piemērā krustojumā (1;1) drīkst nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā, bet krustojumā (2;3) kustību drīkst turpināt jebkurā virzienā.

Uzrakstiet programmu, kas dotiem krustojumu izbraukšanas noteikumiem nosaka, kāds mazākais attālums pa pilsētu metros jānobrauc, lai no pilsētas ārpuses nonāktu i-tās ielas un j-tā bulvāra krustojumā (i;j) un pēc tam tiktu atkal no pilsētas ārā. Attālumu sāk skaitīt no pirmā pilsētas krustojuma, kuram ir izbraukts cauri un skaita līdz pēdējam pirms izbraukšanas no pilsētas.

 Ievaddati

Teksta faila satiksme.in pirmajā rindā dotas četru veselu pozitīvu skaitļu n (ielu skaits pilsētā, n <= 50), m (bulvāru skaits pilsētā, m <= 50), i (i <= n) un j (j <= m) vērtības.

Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.

Nākošajās n faila rindās ir dotas pa m četru ciparu grupām katrā. Faila k+1-ās rindas p-tā ciparu grupa raksturo k-tās ielas un p-tā bulvāra izbraukšanas noteikumus.

Divas blakus esošas ciparu grupas atdala viens tukšumsimbols. Cipari vienas grupas ietvaros netiek atdalīti. Katrs ciparu grupas cipars ir 0 vai 1. Vieninieks nozīmē, ka attiecīgais krustojuma izbraukšanas veids šajā krustojumā ir atļauts, bet nulle - ka nav. Pirmais cipars katrā grupā atbilst braukšanai taisni, otrais - pagriezienam pa labi, trešais - pagriezienam pa kreisi, ceturtais - atļaujai apgriezties braukšanai pretējā virzienā.

 Izvaddati

Teksta faila satiksme.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - mazākais attālums metros, kāds jāveic, lai no pilsētas ārpuses nokļūtu līdz i-tās ielas un j-t bulvāra krustojumam (i;j) un pēc tam izbrauktu no pilsētas ārā.

Ja noteikumiem atbilstošu maršrutu atrast nav iespējams, faila pirmajā rindā jāizvada tikai vārds NEVAR.

 Piemērs

satiksme.in satiksme.out
2 3 1 2
0011 0100 0001
0010 1000 1111
132

Piezīme: Īsākais pilsētas izbraukšanas ceļš, kas ietver krustojumu (1;2), ir iebraucot pilsētā pa pirmo bulvāri no ziemeļiem un izbraucot pilsētu pa maršrutu (1;1) -> (1;2) -> (2;2).

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS