apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

piegade Paku piegāde 1 sek.


 Uzdevums

Ir liels daudzums paku, kuras, ja iespējams, nepieciešams piegādāt noteiktā laikā. Piegādēm iespējams izmantot divas mašīnas - nelielu furgonu un lielu kravas auto. Katra paka ir maza vai liela. Mazo paku var piegādāt gan ar furgonu, gan kravas auto, bet lielajai noteikti nepieciešams kravas auto. Katrai pakai ir zināms laiks, kas nepieciešams tās piegādei - sauksim to par pakas piegādes laiku. Katra mašīna vienlaicīgi var piegādāt tikai vienu paku. Ir zināms arī maksimālais piegādes laiks, kura laikā jāpaspēj piegādāt pēc iespējas vairāk paku no dotajām. Mūs neinteresē, kas notiek pēc šī laika beigām.

Tātad, no mūsu viedokļa, paku piegāde notiek sekojoši :

  • Noteikts daudzums mazo paku tiek piegādāts izmantojot furgonu un kopējais šo paku piegādes laiks nepārsniedz maksimālo piegādes laiku, un
  • noteikts daudzums mazo un lielo paku tiek piegādāts ar kravas auto un kopējais šo paku piegādes laiks nepārsniedz maksimālo piegādes laiku.

Jūsu uzdevums ir noteikt lielāko šādā veidā aizvedamo paku skaitu.

 
 Ievaddati

Ievaddati atrodas failā piegade.in
Faila pirmajā rindā atrodas viena vesela skaitļa vērtība - maksimālais piegādes laiks T (1 <= T <= 1000).
Faila otrajā rindā atrodas viena vesela skaitļa vērtība - mazo paku skaits N (1<= N<=500).
Faila trešā līdz N+2 -ajai rindai satur pa vienam naturālam skaitlim - attiecīgās mazās pakas piegādes laiku. Katrs skaitlis ir robežās no 1 līdz 1000(ieskaitot). Piegādes laiku vērtības ir dotas nedilstošā secībā.
Faila N+3 -ajā rindā atrodas viena vesela skaitļa vērtība - lielo paku skaits M (1<=M<=500).
Faila N+4 -ā līdz N+M+3 -ajai rindai satur pa vienam naturālam skaitlim - attiecīgās lielās pakas piegādes laiku. Katrs skaitlis ir robežās no 1 līdz 1000(ieskaitot). Piegādes laiku vērtības ir dotas nedilstošā secībā.

 
 Izvaddati

Teksta failam piegade.out vienīgajai rindai jāsatur viena vesela skaitļa vērtība - lielākais paku skaits, ko iespējams piegādāt maksimālajā piegādes laikā.

 
 Piemērs

piegade.inpiegade.out
10
8
2
2
2
2
2
4
4
4
4
3
3
6
6
8

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 5.Baltijas informātikas olimpiādē Rīgā 1999.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS