apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

basket2 Basketbola turnīrs - 2 5 sek.


 Uzdevums

Šeit jūs redzat Baltijas jūras valstu basketbola čempionāta rezultātu tabulu. Kā redzams, Lietuvas (LIT) komanda ieguva pirmo vietu, uzvarot visās četrās spēlēs. Zviedrijas (SWE) komandai šis turnīrs nav bijis veiksmīgs un tā ir cietusi sakāvi visās spēlēs.

LIT 4 0 344 - 267 
LAT 3 1 368 - 287
EST 2 2 396 - 397 
FIN 1 3 414 - 473 
SWE 0 4 267 - 365 
Tabula jālasa sekojoši:
KolonnaSkaidrojums
1Komandas apzīmējums (vienmēr tas pats un tajā pašā secībā un tālāk uzdevumā netiek lietots).
2Uzvarēto spēļu skaits.
3Zaudēto spēļu skaits.
4Iegūto punktu kopskaits.
5Zaudēto punktu kopskaits.

Jūsu programmai tiks dota tabula un 20 turnīrā iegūto/zaudēto punktu vērtības pi (1 <= pi <= 200, visi dažādi).
Tad tai jāatrod katras turnīra spēles vienīgo iespējamo rezultātu lai aizpildītu tabulu līdzīgi šai:

   LIT LAT EST FIN SWE 
LIT  - 48 106 120 70 
LAT 41  - 111 137 79 
EST 102 89  - 123 82 
FIN 66 97 117  - 134 
SWE 58 53 63 93  - 
Piemēram, spēle LAT - SWE ir beigusies ar rezultātu 79 - 53.

 
 Ievaddati

Teksta faila basket.in pirmajās piecās rindās ir pa četriem skaitļiem katrā. i-tajā rindā ir dots i-tās komandas uzvarēto spēļu skaits, zaudēto spēļu skaits, iegūto punktu kopskaits un zaudēto punktu kopskaits. Komandas ievaddatos var nebūt sakārtotas pēc turnīra galarezultāta.
Faila nākošajā rindā doti 20 skaitļi - turnīrā iegūto/zaudēto punktu vērtības patvaļīgā secībā. Nevienā spēlē uzvarētājs neguva vairāk par 120 punktiem.
Starp katriem diviem blakus skaitļiem failā ir viens tukšumsimbols.
Zināms, ka dotajiem ievaddatiem eksistē viens vienīgs atrisinājums.

 
 Izvaddati

Teksta failā basket.out jābūt spēļu tabulai bez teksta. i-tās rindas j-tajam skaitlim jābūt i-tās komandas gūto punktu skaitam spēlē pret j-to komandu (vai 0, ja i=j). Starp katriem diviem blakus skaitļiem jābūt vienam tukšumsimbolam.

 
 Piemērs

basket.inbasket.out
4 0 344 267 
3 1 368 287 
2 2 396 397 
1 3 414 473 
0 4 267 365 
41 48 53 58 63 66 70 79 82 89 93 97 102 106 111 117 120 123 134 137 
0 48 106 120 70 
41  0 111 137 79 
102 89  0 123 82 
66 97 117  0 134 
58 53 63 93  0 

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 4.Baltijas informātikas olimpiādē Tartu(Igaunija) 1998.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS