apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

star Zvaigzne 10 sek.


 Uzdevums

Laukums sastāv no 48 trijstūrveida lauciņiem. Katrā lauciņā ierakstīts cipars no 0 līdz 9. Katrs lauciņš pieder divām vai trim joslām, kuras apzīmētas ar burtiem no A līdz L. Viens no ciparu izvietojuma piemēriem parādīts zīmējumā.
Šajā piemērā lauciņš , kurā ierakstīts 9, pieder joslām D, G un I, bet lauciņš, kurā ierakstīts 7 - joslām B un I.

Katrai joslai ir zināms lielākais cipars, kāds ierakstīts šīs joslas lauciņos. Dotajā piemērā joslas A lielākais cipars ir 5, joslas B - 7, joslas E - 6, joslas H - 0, joslas J - 8, utt.

Uzrakstiet programmu, kas dotām lielākā cipara vērtībām katrā no divpadsmit joslām nosaka, kāda ir laukuma rūtiņās ierakstīto ciparu kopsummas mazākā un lielākā iespējamā vērtība.

 
 Ievaddati

Teksta faila star.in pirmā rinda satur divpadsmit ciparus - lielāko ciparu joslā A, lielāko ciparu joslā B, ..., lielāko ciparu joslā L. Starp katriem diviem blakus cipariem ir viens tukšumsimbols.

 
 Izvaddati

Izvaddatu faila star.out pirmajā rindā jābūt diviem veseliem skaitļiem - laukuma ciparu kopsummas mazākajai un lielākajai vērtībai. Starp vērtībām jābūt vienam tukšumsimbolam. Ja laukuma lauciņos nav iespējams izvietot ciparus tā, lai tie apmierinātu visus nosacījumus, tad izvaddatu faila pirmajā rindā jāizvada teksts “NO SOLUTION”

 
 Piemērs

star.instar.out
5 7 8 9 6 1 9 0 9 8 4 6
40 172

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 4.Baltijas informātikas olimpiādē Tartu(Igaunija) 1998.gadā.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS