apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

figuras Figūras 1 sek.


 Uzdevums

Dota taisnstūra šahveida (tajā pēc kārtas pārmaiņus atrodas baltās un melnās rūtiņas) papīra lapa (tās izmēri ir V reiz H rūtiņas), kuras apakšējā kreisā stūra rūtiņa ir melna.
No šī papīra nepieciešams izgriezt veselu figūru ar tieši B melnām un W baltām rūtiņām.
Figūrai var būt caurumi, bet visām tās rūtiņām jābūt savienotām. Divas rūtiņas ir savienotas, ja tām ir kopīga mala.

Aprēķiniet dažādo figūru, kuras var izgriezt no šīs lapas, skaitu.
Divas figūras tiek uzskatītas par dažādām, ja no vienas nav iespējams iegūt otru ar pagriešanas(rotācijas) palīdzību.

 
 Ievaddati

Teksta faila figuras.in pirmajā rindā ir naturāli skaitļi V un H (V,H <= 8), bet otrajā - naturāli skaitļi B un W (B+W <= 12). Starp katriem diviem blakus skaitļiem failā ir viens tukšumsimbols.

 
 Izvaddati

Teksta faila figuras.out vienīgajā rindā jāizvada dažādo figūru skaits.

 
 Piemērs

figuras.infiguras.out
4 2
2 2
8

Piezīme:
Šīs 8 figūras ir:

BW   BWB   BWB  WBWB
WB   W     W


WBW   BW    WB  WBW
 B   BW   WB   B

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 3.Baltijas informātikas olimpiādē Viļņā(Lietuva) 1997.gadā.
Autors: Reins Pranks

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS