apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

apaks Apakšvirknes summa 1 sek.


 Uzdevums

Uzrakstiet programmu, kas dotajā veselo skaitļu virknē atrod garāko apakšvirkni, kuras locekļu summa dalās ar 3.

 
 Ievaddati

Teksta faila apaks.in pirmajā rindā atrodas viens naturāls skaitlis n (1<=n<=10000).
Katrā no nākošajām n faila rindām atrodas pa vienam veselam skaitlim (0<=ai<=20000, i=1..n).
Katrā faila rindā atrodas viena virknes elementa vērtība.

 
 Izvaddati

Ierakstiet garākās apakšvirknes garumu teksta faila apaks.out pirmajā rindā.

 
 Piemērs

apaks.inapaks.out
7
10
6
7
12
4
7
22
5

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 3.Baltijas informātikas olimpiādē Viļņā(Lietuva) 1997.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS