apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

banka Banka 1 sek.


 Uzdevums

Lielākā Kumberzemes banka BOC, kurai visā zemē ir n filiāles, tikko ir instalējusi jaunu datorsistēmu. Diemžēl, instalācijas procesā datu bāzu kārtība ir sajaukta. Katrai filiālei ir datu bāze, kura var piederēt citai filiālei. BOC var pilnvērtīgi strādāt tikai tad, ja visām filiālēm ir tām domātās datu bāzes. Katras divas filiāles var samainīt tām piederošās datu bāzes un šādas maiņas veikšanai ir nepieciešama viena diena. Nešķeļošies filiāļu pāri var samainīt savas datu bāzes vienā un tajā pašā dienā.

Klienti vēlas zināt, cik ilgi BOC nevarēs pilnvērtīgi strādāt informācijas nesakārtotības dēļ.
Uzrakstiet programmu, kura:

  • no ievada faila banka.in ielasa filiāļu skaitu n un katrai filiālei ielasa, kuras filiāles datu bāze tai ir,
  • atrod mazāko dienu skaitu, kāds nepieciešams, lai visas datu bāzes pārvietotu savās vietās,
  • ieraksta iegūto rezultātu teksta failā banka.out.

 
 Ievaddati

Ievada faila banka.in pirmajā rindā atrodas BOC filiāļu skaits n, kur 1 <= n <= 10000. Sekojošajās n rindās ir n unikāli skaitļi. Skaitlis k i-tajā rindā nozīmē, ka i-tajai filiālei ir datu bāze, kas pieder k-tajai filiālei.

 
 Izvaddati

Izvaddatu failam banka.out jāsatur viens vesels skaitlis - mazākais dienu skaits, kāds nepieciešams informācijas sakārtošanai.

 
 Piemērs

banka.inbanka.out
4
4
3
1
2
2

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 3.Baltijas informātikas olimpiādē Viļņā(Lietuva) 1997.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS