apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

basket Basketbola turnīrs 5 sek.


 Uzdevums

Basketbola turnīrā n komandas izspēlēja katra ar katru vienu spēli. Šajā turnīrā neizšķirtu nebija.
Pēc turnīra beigām komandas bija jāsarindo pēc kārtas no stiprākās līdz vājākajai pēc sekojošiem kritērijiem :
Kritērijs A : Augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir vairāk uzvaru turnīrā.
Ja vairākām komandām ir vienāds uzvaru skaits, tad tālāk tiek aplūkots tikai šo komandu “mikroturnīrs” - vērā tiek ņemti tikai šo komandu savstarpējo spēļu rezultāti.
Kritērijs B : Augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai šajā mikroturnīrā ir vairāk uzvaru.
Ja arī mikroturnīrā vairākām komandām ir vienāds uzvaru skaits, tad starp tām
Kritērijs C : Augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai šajā mikroturnīrā starpība starp gūtajiem un zaudētajiem punktiem ir lielāka. Ja arī šis rādītājs vairākām komandām ir vienāds, tad starp tām
Kritērijs D : Augstāku vietu ieņem tā komanda, kura šajā mikroturnīrā guvusi vairāk punktu.

Jūsu uzdevums - uzrakstīt programmu, kas ievadītiem spēļu rezultātiem sarindotu visas komandas pēc kārtas, sākot ar pirmās, un beidzot ar pēdējās vietas ieguvēju. Zināms, ka dotajiem ievaddatiem komandas iespējams sakārtot viennozīmīgi.

Pieņemsim, ka turnīrā piedalījušās 6 komandas : ABAVA, DAUGAVA, GAUJA, IMULA, LIELUPE un VENTA , un to savstarpējo spēļu rezultāti attēloti tabulā (uzvaras izceltas) :
nosaukums uzvaras vieta
ABAVA 75:143 131:13792:51131:13540:109 1 6
DAUGAVA 143:75 131:13782:136108:80112:58 3
GAUJA 137:131137:13164:2445:12856:148 3
IMULA 51:92136:8224:6476:106104:87 2 5
LIELUPE 135:13180:108128:45106:76108:146 3
VENTA 109:4058:112148:5687:104146:108 3

Kā redzams, tad pēc kopējo uzvaru skaita (kritērija A) iespējams noteikt tikai divu pēdējo vietu ieguvējas - komandas IMULA un ABAVA.
Lai noteiktu pārējo četru komandu vietu secību, nepieciešams aplūkot šo komandu mikroturnīru :
nosaukums uzvaras gūtie punkti zaudētie punkti punktu starpība
DAUGAVA 131:137108:80 112:58 2 351 275 +76
GAUJA 137:131 45:128 56:148 1 238 407 -169
LIELUPE 80:108 128:45 108:146 1 316 299 +17
VENTA 58:112 148:56146:108 2 352276 +76

Pēc uzvaru skaita šajā mikroturnīrā (kritērija B) iespējams tikai noteikt, ka DAUGAVA un VENTA ieņems augstākas vietas nekā GAUJA un LIELUPE.
Lai noteiktu, kura no komandām DAUGAVA vai VENTA ieņem augstāku vietu, nepietiek arī ar punktu starpību (kritēriju C), jo arī šis rādītājs abām komandām ir vienāds (+76) . Atliek pēdējais rādītājs - mikroturnīrā gūtie punkti (kritērijs D). Komandai VENTA ir guvusi vairāk punktu (352) nekā DAUGAVA (351), tādēļ VENTA ieņem augstāku vietu kā DAUGAVA.
Lai noteiktu, kura no komandām GAUJA vai LIELUPE ieņem augstāku vietu, pietiek ar gūto un zaudēto punktu starpību (kritēriju C), jo komandai LIELUPE tā ir lielāka (+17).

Tātad galīgā komandu vietu secība : VENTA, DAUGAVA, LIELUPE, GAUJA, IMULA, ABAVA.

 
 Ievaddati

Teksta faila basket.in pirmajā rindā atrodas viens naturāls skaitlis - komandu skaits n (2<=n<=300). Nākošajās rindās atrodas spēļu rezultāti. Katrai spēlei failā atbilst viena rinda. Katrā rindā ir viens rezultāts sekojošā formātā :

<x_nosaukums>-<y_nosaukums> <x_gūtie_punkti>:<y_gūtie_punkti>

Rindās nav lieku tukšumsimbolu (vienīgais tukšumsimbols ir starp komandas y nosaukumu un komandas x gūto punktu skaitu).
Katras komandas nosaukums satur tikai latīņu alfabēta lielos burtus un neviens nosaukums nav garāks par 20 simboliem.
Neviena komanda nevienā spēlē nav guvusi vairāk par 150 punktiem.

 
 Izvaddati

Teksta failam basket.out jāsatur n rindas.
Katrā faila rindā , sākot ar pirmo pozīciju, jāatrodas vienas komandas nosaukumam.
Faila i-tajā rindā jāatrodas tās komandas nosaukumam, kura turnīrā ieguva i-to vietu.

 
 Piemērs

basket.inbasket.out
6
GAUJA-LIELUPE 45:128
IMULA-DAUGAVA 136:82
IMULA-VENTA 104:87
ABAVA-IMULA 92:51
DAUGAVA-LIELUPE 108:80
ABAVA-GAUJA 131:137
DAUGAVA-VENTA 112:58
DAUGAVA-ABAVA 143:75
IMULA-GAUJA 24:64	
VENTA-ABAVA 109:40
GAUJA-VENTA 56:148
ABAVA-LIELUPE 131:135
VENTA-LIELUPE 146:108
IMULA-LIELUPE 76:106
DAUGAVA-GAUJA 131:137
VENTA
DAUGAVA
LIELUPE
GAUJA
IMULA
ABAVA

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 3.Baltijas informātikas olimpiādē Viļņā(Lietuva) 1997.gadā.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS