apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

izteiks Izteiksmes aprēķināšana 1 sek.


 Uzdevums

Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kas drīkst saturēt tikai simbolus

            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h + -   
, kur a,b,c,d,e,f,g,h ir mainīgie.

Ja ir dotas izteiksmē esošo mainīgo skaitliskās vērtības, tad iespējams aprēķināt izteiksmes skaitlisko vērtību.
Piemēram, ja izteiksme ir 23b un b=2, tad izteiksmes skaitliskā vērtība ir 46.

Uzrakstiet programmu, kas dotai izteiksmei un mainīgo vērtībām aprēķina izteiksmes skaitlisko vērtību!

 
 Ievaddati

Teksta faila izteiks.in pirmajā rindā dota izteiksme, kuras garums nepārsniedz 40 simbolus. Nākošajās faila rindās ir dotas dažu izteiksmē esošo mainīgo vērtības sekojošā formā (viena vērtība katrā rindā):

<mainīgais>=<vesels_skaitlis>
Programmas darbība tiks pārbaudīta ar piemēriem, kur starpizteiksmju vērtības atrodas robežās [-2147483648, 2147483647].

 
 Izvaddati

Ja ievaddati satur pietiekami daudz informācijas, lai aprēķinātu dotās izteiksmes skaitlisko vērtību, aprēķiniet to un izvadiet teksta faila izteiks.out pirmajā rindā.
Ja izteiksmes skaitlisko vērtību aprēķināt nav iespējams, failā izvadiet tikai vārdu UNDEFINED.

 
 Piemērs

izteiks.inizteiks.out
235ahah+c-12bb 
b=1
c=-7
a=10
h=2
93981
  
izteiks.inizteiks.out
abc
a=1
b=2
UNDEFINED

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 1.Baltijas informātikas olimpiādē Tartu(Igaunija) 1995.gadā.
Autors: R.Pranks

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS