apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

dubulti Dubultie pirmskaitļi 2 sek.


 Uzdevums

{ai} ir pirmskaitļu virkne:

	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ...
Virknes {bi} elementi tiek būvēti no virknes {ai} elementiem, "salīmējot" tos pa pāriem kopā:
	23, 57, 1113, 1719, 2329, 3137, ...
{ci} ir {bi} apakšvirkne, kura satur tikai pirmskaitļus:
	23, 3137, ...
Uzrakstiet programmu, kas dotam j aprēķina cj vērtību!

 
 Ievaddati

Teksta faila dubulti.in pirmajā rindā dota naturāla skaitļa j (1<=j<=150) vērtība.

 
 Izvaddati

Teksta faila dubulti.out vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - cj vērtība.

 
 Piemērs

dubulti.indubulti.out
2
3137
  
dubulti.indubulti.out
5
167173

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 1.Baltijas informātikas olimpiādē Tartu(Igaunija) 1995.gadā.
Autori: A.Kalējs, M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS