apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

adreses Starpgalaktiku tīmekļa protokola adreses 3 sek.


 Uzdevums

Starpgalaktiku tīmekļa protokola (STP) adrese sastāv no n veseliem pozitīviem skaitļiem, katrs no kuriem ir mazāks par 10m. Skaitļi tiek atdalīti ar punktiem.

Tā, piemēram, ja n=4 un m=3, tad 122.10.999.1 un 1.23.45.678 ir STP adreses, bet 7.07.1.1, 1.2.3.4.5, 11.12.0.13 un 2.34.56.7890 - nav.

STP adresē nodzēsa visus punktus un ieguva vienu garu skaitli.
Uzrakstiet programmu, kas ievadītam skaitlim nosaka, cik ir tādas STP adreses, no kurām varēja iegūt šo skaitli!

 Ievaddati

Teksta faila adreses.in pirmajā rindā dotas divu veselu pozitīvu skaitļu n(n <= 200) un m(m <= 200) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu.
Faila otrajā rindā dots vesels pozitīvs skaitlis, kuram atbilstošo STP adresu skaits jānosaka. Zināms, ka ciparu skaits šajā skaitlī nepārsniedz 200.

 Izvaddati

Teksta faila adreses.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - to STP adresu skaits, no kurām iepriekšminētajā veidā varēja iegūt doto skaitli.

 Piemērs

adreses.in adreses.out
4 3
1503175417
7
Piezīme: šīs adreses ir
1.503.175.417
150.3.175.417
150.31.75.417
150.31.754.17
150.317.5.417
150.317.54.17
150.317.541.7

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS