apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

70 Septītnieki un nulles 1 sek.


 Uzdevums

Ievadītam naturālam skaitlim N (1<N<1000) atrast un izvadīt tāda mazākā naturāla skaitļa B vērtību, kura decimālajā pierakstā var būt tikai cipari 7 un 0, pie kam tā, ka neviena 0 skaitļa pierakstā neatrodas pirms 7, un kurš dalās ar N bez atlikuma.

 
 Ievaddati

Teksta faila s.in pirmajā rindā dota skaitļa skaitļa N vērtība.

 
 Izvaddati

Teksta faila s.out vienīgajā rindā jāizvada skaitļa B vērtība.

 
 Piemērs

s.ins.out
3
777
s.ins.out
175
700
s.ins.out
101
7777

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots "Baltijas algoritmizācijas skolas" projektā, kas tika organizēts ar "Sorosa fonds-Latvija" atbalstu 1996.gadā.
Autori: M.Opmanis, G.Lazdiņa

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS