apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

atlikums Atlikums 1 sek.


 Uzdevums

Ievadītiem naturāliem skaitļiem A (kura ciparu skaits nepārsniedz 250) un N (1<N<10000) aprēķināt atlikumu, kas rodas skaitli A dalot ar N.

 
 Ievaddati
Teksta faila atlikums.in pirmajā rindā dota skaitļa A, bet otrajā - skaitļa N vērtība.

 
 Izvaddati
Teksta faila atlikums.out vienīgajā rindā jāizvada atlikuma, kas rodas A dalot ar N, vērtība.

 
 Piemērs
atlikums.inatlikums.out
1234567890
777
360

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots "Baltijas algoritmizācijas skolas" projektā, kas tika organizēts ar "Sorosa fonds-Latvija" atbalstu 1996.gadā.
Autori: M.Opmanis, G.Lazdiņa

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS