apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

parkarto Ciparu pārkārtošana 1 sek.


 Uzdevums

Doti divi naturāli skaitļi A un B. Katrs skaitlis sastāv no vismaz diviem, bet ne vairāk kā 50 cipariem.
Uzrakstiet programmu, kas noskaidro:
1) vai skaitlis A ir lielāks par skaitli B;
2) ja A<=B, tad vai ir iespējams:
   a) pārkārtot skaitļa A ciparus tā, lai jauniegūtais skaitlis A1 nesāktos ar ciparu 0 un būtu lielāks par B;
   b) pārkārtot skaitļa B ciparus tā, lai jauniegūtais skaitlis B1 nesāktos ar ciparu 0 un būtu mazāks par A.
 Ievaddati
Ievaddatu faila parkarto.in pirmajā rindā dots skaitlis A, bet otrajā - skaitlis B.
 Izvaddati
Ja A>B, tad teksta faila parkarto.out pirmajā rindā jābūt ierakstītam "IR", pretējā gadījumā jābūt ierakstītam "NAV".
Ja uz uzdevuma pirmo jautājumu atbilde ir "NAV", tad nākamajās divās faila parkarto.out rindās jābūt:
otrajā rindā: "IR", ja uzdevuma nosacījumos minēto skaitli A1 ir iespējams iegūt, un "NAV" pretējā gadījumā;
trešajā rindā: "IR", ja uzdevuma nosacījumos minēto skaitli B1 ir iespējams iegūt, un "NAV" pretējā gadījumā;
 Piemērs
parkarto.inparkarto.out
534678
455599
IR
  
parkarto.inparkarto.out
2131
3075
NAV
IR
NAV
 Atsauces
Uzdevums izmantots "Baltijas algoritmizācijas skolas" projektā, kas tika organizēts ar "Sorosa fonds-Latvija" atbalstu 1996.gadā.
Autori: M.Opmanis, G.Lazdiņa

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS