apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

skaitli Skaitļi 1 sek.


 Uzdevums

Algebras stundā Liene uz tāfeles bija izveidojusi sekojošu tabulu :

a b a2b ab2
12 2 288 48
-1 -1 -1 -1
9 -3 -243 81

Liene izvēlējās veselu skaitļu a un b vērtības, 0 < |a| < 1000, 0 < |b| < 1000, a >= b ierakstīja tās attiecīgi tabulas pirmajā un otrajā kolonā un pēc tam aprēķināja skaitļa a2b vērtību un ierakstīja to trešajā kolonā, un, visbeidzot, aprēķināja skaitļa ab2 vērtību, kuru ierakstīja ceturtajā kolonā. Zināms, ka Liene savos aprēķinos nekļūdījās.

Pēteris dažus tabulas skaitļus nodzēsa un to vietā ierakstīja 0 :

a b a2b ab2
12 0 288 0
-1 -1 -1 -1
0 0 0 81

Uzrakstiet programmu, kas ielasa no faila skaitli.in četru veselu skaitļu vērtībās no šādas (Pētera apstrādātas) tabulas vienas rindas atrod un izvada a, b, a2b un ab2 sākotnējās vērtības failā skaitli.out. Ja iespējami vairāki atrisinājumi, tad jāizvada tas, kuram rindas pirmā atjaunojamā skaitļa vērtība (no kreisās puses) ir vismazākā.

 Ievaddati

Ievaddatu fails skaitli.in satur 4 skaitļus, atdalītus ar tukšumsimbolu, visus no šādas (Pētera apstrādātas) tabulas vienas rindas.

 Izvaddati

Izvaddatu failā skaitli.out jāizvada a, b, a2b un ab2 sākotnējās vērtības.

 Piemērs

skaitli.inskaitli.out
12 0 288 0
12 2 288 48

skaitli.inskaitli.out
0 0 0 81
1 -9 -9 81

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS