apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

izolacij Izolācija 2 sek.


 Uzdevums

Inženiera Garina jaunais magnētu lielgabals sastāv no vairākiem cilindriskiem ģeneratoriem. Lai nebojātu sev veselību, inženieris vēlas aptīt ģeneratoru ar speciālu plēvi, kas ir magnētiskā lauka necaurlaidīga. Tā kā plēve ir ļoti dārga, vēlams to pirkt iespējami maz. Visiem cilindriem ir vienāds augstums, tāpēc ir viegli aprēķināt plēves platumu. Garumu aprēķināt ir sarežģītāk, tā kā cilindriem var būt dažāds rādiuss un tie var būt novietoti piemēram kā sekojošajā zīmējumā.

 Ievaddati

Teksta faila izolacij.in pirmajā rindā atrodas cilindru skaits N (1 <= N <= 1000), bet sekojošās N rindās - cilindru centru koordinātas un rādiusi. Visi trīs skaitļi ir veseli, bet to absolūtās vērtības nepārsniedz 1000. Cilindri nepārklājas.

 Izvaddati

Teksta faila izolacij.out vienīgajā rindā jāizvada vajadzīgais plēves garums ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

 Piemērs

izolacij.in izolacij.out
6
35 160 25
40 110 10
472.24

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS