apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

krustot Nogriežņu krustošanās 3 sek.


 Uzdevums

Plaknē dots viens nogrieznis un tad vēl N nogriežņi, kas drīkst krustoties ar pirmo. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik daļās šie N nogriežņi sadala (ar saviem krustpunktiem) pirmo nogriezni.

 Ievaddati

Teksta faila krustot.in pirmajā rindā dotas pirmā nogriežņa galapunktu koordinātas sekojošā formātā: X1 Y1 X2 Y2, kur visas koordinātas ir veseli skaitļi, kuru absolūtā vērtība nepārsniedz 100. Otrajā faila rindā dots skaitlis N (1<=N<=50) un sekojošās N rindās vēl N nogriežņu galapunktu koordinātas tādā pašā formātā.

 Izvaddati

Teksta failā krustot.out jāizvada viens vesels skaitlis - meklējamais pirmā nogriežņa daļu skaits.

 Piemērs

krustot.in krustot.out
2 2 5 2
3
3 1 5 3
6 3 8 1
2 1 4 3
3

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS