apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

zoro Zvaigžņu novērošana 2 sek.


 Uzdevums

Planētā Eidos laiks tiek mērīts Kronosos un Kalendosos, turklāt 1 Kronoss = K Kalendosi. Eidosā dzīvo astronoms Zoro Astro, kura darba grafiks atkārtojās katrā kalendosā. Kā jau cilvēkam, arī Zoro ir iemesli, kuru dēļ vinš dažkārt neierodas darbā - ģimenes attiecības, slimības, atvaļinājumi u.tml. Turklāt Zoro ir priekšnieks, kurš dažreiz pārbauda, kad Zoro ieradīsies darbā. Jūsu uzdevums ir noteikt pirmo laika brīdi pēc T, kad Zoro parādīsies darbā.

 Ievaddati

Teksta faila zoro.in pirmajā rindā atrodas ar tukšumsimboliem atdalīti skaitļi - viena Kronosa garums Kalendosos K (1<=K<=1000), brīžu skaits viena Kalendosa garumā, kad Zoro strādā M (1<=M<=100), brīžu skaits, kad Zoro neatrodas darba vietā N (0<=N<=1000) un tekošais moments T (0<=T<=109). Katrā no sekojošām M rindām ierakstīti sākuma un beigu laiki tiem brīžiem, kad Zoro strādā A un B (0<=A<B<=K). Visi laiki ir doti attiecībā pret Kalendosa sākumu augošā secībā un savā starpā nepārklājas. Katrā no sekojošām N rindām atrodas to brīžu, kad Zoro neatrodas darba vietā, sākuma un beigu laiki C un D (0<=C<D<=109). Šie laiki ir doti Kronosos absolūtajā laika skaitīšanas sistēmā sākuma laiku C nedilstošā secībā un drīkst pārklāties. Visi skaitļi ir veseli. Visi laika sprīži ir no vienas puses noslēgti intervāli, t.i. laika sprīdī [T1,T2) ietilpst tādi laika momenti t, ka T1<=t<T2.

 Izvaddati

Teksta failā zoro.out jāizvada viens skaitlis - laika brīdis, kad Zoro parādīsies darbā, t.i. pirmais moments t sākot ar momentu T (t>=T), kad zoro ir darba laiks un nav reģistrēts neviens brīdis, kad Zoro neatrastos darba vietā.

 Piemērs

zoro.in zoro.out
10 1 1 2000
1 9
500 639
2001

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS