apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

p_skaitli P-skaitļi 1 sek.


 Uzdevums

Par p-skaitļiem sauksim tādus naturālus skaitļus, kuru cipari veido nedilstošu ciparu virkni.

Piemēram, 7, 11, 379 un 12345666667888889 ir p-skaitļi, bet 10, 343 un 12345289 - nav.

Ievadītam naturālam skaitlim N noteikt, kāds ir N-tais mazākais p-skaitlis pēc kārtas!

 
 Ievaddati

Ievaddatu p_skaitli.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N(1≤N≤5×10 18) vērtība.

 
 Izvaddati

Ievaddatu p_skaitli.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - N-tais mazākais p- skaitlis pēc kārtas.

 
 Piemērs

p_skaitli.datp_skaitli.rez
7
7
  
p_skaitli.datp_skaitli.rez
20
23

 
 Atsauces
Uzdevuma ideja no Latvijas 26.informātikas olimpiādes (2012.gadā) skolas kārtas uzdevuma "Progresīvie skaitļi"

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS