apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

ne3 Trijniekiem - nē! 1 sek.


 Uzdevums

Milzīgas rūtiņu lapas rindas un kolonnas ir sanumurētas ar veseliem skaitļiem pēc kārtas. Katrā rūtiņā ir ierakstīts atšķirīgs naturāls skaitlis. Rūtiņā, kas atrodas 0-tās rindas 0-tajā kolonnā ir ierakstīts 1. Tālāk rūtiņas tiek aizpildītas pulksteņrādītāja virzienā pēc kārtas (skat. zīm.), rakstot augošā secībā pēc kārtas visus skaitļus, kuru pierakstā nav izmantots cipars 3.

Uzrakstiet programmu, kas dotam rindas un kolonnas numuram nosaka, kāds skaitlis ir ierakstīts šajā rūtiņā!

 
 Ievaddati

Teksta faila ne3.dat vienīgajā rindā dotas divu veselu skaitļu R(rindas numurs,-109<R<109) un K(kolonas numurs, -109 <K<109) vērtības, kas atdalītas ar tukšumzīmi.

 
 Izvaddati

Teksta faila ne3.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis, kas ierakstīts lapas R-tās rindas K-tās kolonas rūtiņā.

 
 Piemērs

ne3.datne3.rez
-2 -3
59
  
ne3.datne3.rez
3 4
75

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 24.informātikas olimpiādes I(skolas) posma sacensībās 2011.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS