apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

pp Plusiņi+ 1 sek.


 Uzdevums

Ļoti liela rūtiņu lapa ir izkrāsota plusiņu rakstā - piecu rūtiņu lielos baltos un pelēkos apgabalos. Horizontālās un vertikālās taisnes, kas norobežo rūtiņas, ir numurētas ar veseliem skaitļiem pēc kārtas (skat.zīm., 0-tās horizontālās un 0-tās vertikālās taisnes krustpunkts ir izcelts). Katras rūtiņu virsotnes koordinātas ir atbilstošās horizontālās un vertikālās taisnes numuri. Teiksim, ka divas rūtiņu virsotnes atrodas blakus, ja tās atrodas vienas rūtiņas malas pretējos galos, pie kam šī mala atdala pretējas krāsas rūtiņas.

Tā piemēram, virsotnei (2;-5) blakus atrodas tikai virsotnes (2;-4) un (3;-5), bet virsotnei (0;-1) blakus atrodas virsotnes (0;-2),(1;-1),(0;0) un (-1;-1). Sākumā kādā no virsotnēm atrodas spēļu kauliņš. Vienā gājienā spēļu kauliņu drīkst pārvietot uz blakus virsotni. Uzrakstīt programmu, kas dotām sākuma un beigu virsotņu koordinātām nosaka, kāds ir mazākais gājienu skaits, kāds nepieciešams, lai spēļu kauliņu pārvietotu no sākuma līdz beigu virsotnei!

 
 Ievaddati

Teksta faila pp.dat pirmajā rindā doti divi veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi - spēļu kauliņa sākotnējās virsotnes koordinātas h(horizontālās taisnes numurs,-2 1015≤h≤2 1015) un v (vertikālās taisnes numurs, -2 1015 ≤v≤2 1015) . Faila otrajā rindā tādā pat formātā dotas beigu virsotnes koordinātas.

 
 Izvaddati

Teksta faila pp.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - mazākais gājienu skaits.

 
 Piemērs

pp.datpp.rez
2 -3
2 0
5
  
pp.datpp.rez
4 6
-6 -8
26

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 24.informātikas olimpiādes Valsts posma sacensībās 2011.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS