apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

naksk Nākamais skaitlis 1 sek.


 Uzdevums

Uzrakstiet programmu, kas dotam naturālam skaitlim N atrod mazāko naturālo skaitli M, kas lielāks par N un kura ciparu summa sakrīt ar N ciparu summu!

 
 Ievaddati

Teksta faila naksk.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N(1≤N≤10 100000) vērtība.

 
 Izvaddati

Teksta faila naksk.rez vienīgajā rindā jāizvada M vērtība.

 
 Piemērs

naksk.datnaksk.rez
193
229
  
naksk.datnaksk.rez
799999
889999
  
naksk.datnaksk.rez
3000000000000000000
10000000000000000002

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 24.informātikas olimpiādes Valsts posma sacensībās 2011.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS