apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

desas1 Desu laukums 1 sek.


 Uzdevums

Luņķu pagastā risinās "DESU" turnīrs. Spēles notiek uz rūtiņveida (3×3) laukuma:
...
...
...

Spēlētāji pēc kārtas kādā no iepriekš neaizņemtām laukuma rūtiņām ieraksta savu simbolu ("krustiņu" vai "nullīti"). Spēli var sākt gan spēlētājs, kurš raksta krustiņus, gan tas, kurš raksta nullītes.
Uzvarējis ir tas spēlētājs, kurš pirmais jebkurā vertikālā, horizontālā vai diagonālā līnijā ielicis trīs savus kauliņus. Tiklīdz viens no spēlētājiem ir uzvarējis, spēle beidzas. Ja nevienam tas nav izdevies un visas laukuma rūtiņas ir aizpildītas, tad spēle beigusies neizšķirti. Uzrakstiet programmu, kas dotam spēles laukuma aizpildījumam nosaka, vai šāds aizpildījums atbilst korekti pabeigtai spēlei, un, ja jā, tad kurš no spēlētājiem (pirmais vai otrais) ir uzvarējis vai arī spēle beigusies neizšķirti.

 
 Ievaddati

Teksta failā desas1.dat ir trīs rindas - katrā pa trim simboliem. Simbols faila i-tās rindas (1≤i≤3) j-tajā pozīcijā (1≤j≤3) apzīmē spēles laukuma i-tās rindas j-tās kolonnas aizpildījumu un var būt lielais burts X (atbilst krustiņam), lielais burts O (atbilst nullītei) vai punkts '.' (atbilst tukšai rūtiņai).

 
 Izvaddati

Teksta faila desas1.rez vienīgajā rindā jāizvada viens vārds atkarībā no tā cik korekts ir ievadītais laukuma aizpildījums un kāds bijis spēles rezultāts:

  • ja uzvar pirmais spēlētājs - PIRMAIS
  • ja uzvar otrais spēlētājs - OTRAIS
  • ja neizšķirts - NEVIENS
  • ja nekorekts protokols - NEKOREKTS

 
 Piemērs

desas1.datdesas1.rez
OXO
XOX
O..
PIRMAIS
desas1.datdesas1.rez
XXO
.OX
O.X
NEKOREKTS

 
 Atsauces
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS