apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

videjais Vidējais aritmētiskais 1 sek.


 Uzdevums

Uz tāfeles uzrakstīti N naturāli skaitļi. Tiek aprēķināts šo skaitļu aritmētiskais vidējais un visi skaitļi, kas to nepārsniedz, no tāfeles tiek nodzēsti. Pēc tam šī darbība (vidējā aritmētiskā aprēķināšana un skaitļu, kas par to mazāki vai vienādi, nodzēšana) tiek atkārtota ar atlikušajiem skaitļiem. Šādas darbības tiek atkārtotas tikmēr, līdz kamēr uz tāfeles nebūs palicis neviens skaitlis.

Uzrakstiet programmu, kas dotiem uz tāfeles uzrakstītajiem skaitļiem nosaka, pēc cik darbībām visi skaitļi būs nodzēsti!

 
 Ievaddati

Teksta faila videjais.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (N≤10 000) - uz tāfeles uzrakstīto skaitļu skaits. Otrajā faila rindā doti uz tāfeles uzrakstītie skaitļi. Blakusesoši skaitļi ir atdalīti ar tukšumzīmēm. Katra skaitļa vērtība ir mazāka par 263.

 
 Izvaddati

Teksta faila videjais.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - darbību, pēc kuru veikšanas visi uz tāfeles uzrakstītie skaitļi būs nodzēsti, skaits.

 
 Piemērs

videjais.datvidejais.rez
9
20 1 9 4 4 30 7 4 2
3
Pēc pirmās darbības tika nodzēsti skaitļi 1,9,4,4,7,4,2. Pēc otrās darbības tika nodzēsts skaitlis 20, bet pēc trešās – 30.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS