apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

lifts Lifts 1 sek.


 Uzdevums

Daudzstāvu namam ir n stāvi. Tajā ir lifts, kura vadība notiek tikai ar divu pogu ( un ) palīdzību. Nospiežot pogu , lifts pārvietojas tieši a stāvus augstāk, bet nospiežot pogu - tieši b stāvus zemāk. Saņemot komandu, kas liek pārvietoties augstāk par n-to, vai zemāk par pirmo stāvu, lifts nepārvietojas un paliek tajā pašā stāvā. Lifts atrodas k-tajā stāvā. Cikreiz, mazākais, jānospiež iepriekšminētās pogas, lai lifts tiktu pārvietots uz m-to stāvu ?

Ievadītām naturālu skaitļu n,a,b,k,m vērtībām izvadīt mazāko nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu.

 
 Ievaddati

Teksta faila lifts.dat pirmajā rindā dotas piecu naturālu skaitļu n,a,b,k,m vērtības (n ≤ 10000; a<n; b<n; k ≤ n; m ≤ n). Starp katrām divām blakus vērtībām ir viens tukšumsimbols.

 
 Izvaddati

Teksta faila lifts.rez pirmajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - mazākais nepieciešamais pogu nospiedienu skaits, kāds jāizdara, lai liftu pārvietotu uz m-to stāvu.

Ja pārvietot liftu uz m-to stāvu nav iespējams, teksta faila pirmajā rindā jāizvada teksts NEVAR.

 
 Piemērs

lifts.datlifts.rez
100 4 2 1 22
NEVAR
  
lifts.datlifts.rez
11 2 3 10 6
3
Iespējamā pogu nospiedienu secība ir:

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 13.informātikas olimpiādē 2000.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS