apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

sahs10 Šahs - 10 1 sek.


 Uzdevums

Uz 8x8 šaha galdiņa viena no lauciņiem novietots zirdziņš. Galdiņa vertikāles un horizontāles tiek apzīmētas tā, kā redzams zīmējumā. Tādējādi katra lauciņa apzīmējums ir burts kopā ar ciparu, piemēram, b6, g1.

Viens lauciņš ir izgriezts - figūra tajā nedrīkst nonākt vai to šķērsot.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, ar kādu mazāko gājienu skaitu dotajā lauciņā novietotais zirdziņš var nokļūt uz katru no 64 šaha galdiņa lauciņiem!

 
 Ievaddati

Teksta faila sahs10.dat pirmajā rindā dots lauciņš (burts kopā ar ciparu, bez atdalošajām tukšumzīmēm), kurā novietots zirdziņš. Otrajā rindā dots izgrieztais lauciņš. Zināms, ka abi dotie lauciņi ir atšķirīgi.

 
 Izvaddati

Teksta failā sahs10.rez jāizvada 8 rindas, pa 8 simboliem katrā rindā. i-tās rindas j-tais simbols norāda, ar kādu mazāko gājienu skaitu zirdziņš no sākuma lauciņa var nokļūt lauciņā, kas atrodas uz (9-i)-tās horizontāles un j-tās vertikāles. Ja kādā lauciņā nokļūt nav iespējams, tad attiecīgajā pozīcijā jāizvada simbols “*”.

 
 Piemērs

sahs10.datsahs10.rez
b6
f6
12143234
23212343
30323*34
23212343
12143234
23232343
32323434
43434345

 
 Atsauces

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS