apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

sahs7 Šahs - 7 1 sek.


 Uzdevums

Uz 8x8 šaha galdiņa viena no lauciņiem novietots laidnis. Galdiņa vertikāles un horizontāles tiek apzīmētas tā, kā redzams zīmējumā. Tādējādi katra lauciņa apzīmējums ir burts kopā ar ciparu, piemēram, b6, g1.

Viens lauciņš ir izgriezts - figūra tajā nedrīkst nonākt vai to šķērsot.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, ar kādu mazāko gājienu skaitu dotajā lauciņā novietotais laidnis var nokļūt uz katru no 64 šaha galdiņa lauciņiem!

 
 Ievaddati

Teksta faila sahs7.dat pirmajā rindā dots lauciņš (burts kopā ar ciparu, bez atdalošajām tukšumzīmēm), kurā novietots laidnis. Otrajā rindā dots izgrieztais lauciņš. Zināms, ka abi dotie lauciņi ir atšķirīgi.

 
 Izvaddati

Teksta failā sahs7.rez jāizvada 8 rindas, pa 8 simboliem katrā rindā. i-tās rindas j-tais simbols norāda, ar kādu mazāko gājienu skaitu laidnis no sākuma lauciņa var nokļūt lauciņā, kas atrodas uz (9-i)-tās horizontāles un j-tās vertikāles. Ja kādā lauciņā nokļūt nav iespējams, tad attiecīgajā pozīcijā jāizvada simbols “*”.

 
 Piemērs

sahs7.datsahs7.rez
b6
f6
*2*1*2*4
1*1*2*3*
*0*2***2
1*1*2*2*
*2*1*2*2
2*2*1*2*
*2*2*1*2
2*2*2*1*

 
 Atsauces

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS