apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

sahs5 Šahs - 5 1 sek.


 Uzdevums

Uz 8x8 šaha galdiņa viena no lauciņiem novietots zirdziņš. Galdiņa vertikāles un horizontāles tiek apzīmētas tā, kā redzams zīmējumā. Tādējādi katra lauciņa apzīmējums ir burts kopā ar ciparu, piemēram, b6, g1.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, ar kādu mazāko gājienu skaitu dotajā lauciņā novietotais zirdziņš var nokļūt uz katru no 64 šaha galdiņa lauciņiem!

 
 Ievaddati

Teksta faila sahs5.dat vienīgajā rindā dots lauciņš (burts kopā ar ciparu, bez atdalošajām tukšumzīmēm), kurā novietots zirdziņš.

 
 Izvaddati

Teksta failā sahs5.rez jāizvada 8 rindas, pa 8 simboliem katrā rindā. i-tās rindas j-tais simbols norāda, ar kādu mazāko gājienu skaitu zirdziņš no sākuma rūtiņas var nokļūt lauciņā, kas atrodas uz (9-i)-tās horizontāles un j-tās vertikāles. Ja kādā lauciņā nokļūt nav iespējams, tad attiecīgajā pozīcijā jāizvada simbols “*”.

 
 Piemērs

sahs5.datsahs5.rez
b6
12143234
23212343
30323234
23212343
12143234
23232343
32323434
43434345

 
 Atsauces

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS