apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

sahs4 Šahs - 4 1 sek.


 Uzdevums

Uz 8x8 šaha galdiņa viena no lauciņiem novietots karalis. Galdiņa vertikāles un horizontāles tiek apzīmētas tā, kā redzams zīmējumā. Tādējādi katra lauciņa apzīmējums ir burts kopā ar ciparu, piemēram, b6, g1.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, ar kādu mazāko gājienu skaitu dotajā lauciņā novietotais karalis var nokļūt uz katru no 64 šaha galdiņa lauciņiem!

 
 Ievaddati

Teksta faila sahs4.dat vienīgajā rindā dots lauciņš (burts kopā ar ciparu, bez atdalošajām tukšumzīmēm), kurā novietots karalis.

 
 Izvaddati

Teksta failā sahs4.rez jāizvada 8 rindas, pa 8 simboliem katrā rindā. i-tās rindas j-tais simbols norāda, ar kādu mazāko gājienu skaitu karalis no sākuma rūtiņas var nokļūt lauciņā, kas atrodas uz (9-i)-tās horizontāles un j-tās vertikāles. Ja kādā lauciņā nokļūt nav iespējams, tad attiecīgajā pozīcijā jāizvada simbols “*”.

 
 Piemērs

sahs4.datsahs4.rez
b6
22223456
11123456
10123456
11123456
22223456
33333456
44444456
55555556

 
 Atsauces

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS