apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

sahs3 Šahs - 3 1 sek.


 Uzdevums

Uz 8x8 šaha galdiņa viena no lauciņiem novietota dāma. Galdiņa vertikāles un horizontāles tiek apzīmētas tā, kā redzams zīmējumā. Tādējādi katra lauciņa apzīmējums ir burts kopā ar ciparu, piemēram, b6, g1.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, ar kādu mazāko gājienu skaitu dotajā lauciņā novietotā dāma var nokļūt uz katru no 64 šaha galdiņa lauciņiem!

 
 Ievaddati

Teksta faila sahs3.dat vienīgajā rindā dots lauciņš (burts kopā ar ciparu, bez atdalošajām tukšumzīmēm), kurā novietota dāma.

 
 Izvaddati

Teksta failā sahs3.rez jāizvada 8 rindas, pa 8 simboliem katrā rindā. i-tās rindas j-tais simbols norāda, ar kādu mazāko gājienu skaitu dāma no sākuma rūtiņas var nokļūt lauciņā, kas atrodas uz (9-i)-tās horizontāles un j-tās vertikāles. Ja kādā lauciņā nokļūt nav iespējams, tad attiecīgajā pozīcijā jāizvada simbols “*”.

 
 Piemērs

sahs3.datsahs3.rez
b6
21212222
11122222
10111111
11122222
21212222
21221222
21222122
21222212

 
 Atsauces

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS