apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

sahs2 Šahs - 2 1 sek.


 Uzdevums

Uz 8x8 šaha galdiņa viena no lauciņiem novietots laidnis. Galdiņa vertikāles un horizontāles tiek apzīmētas tā, kā redzams zīmējumā. Tādējādi katra lauciņa apzīmējums ir burts kopā ar ciparu, piemēram, b6, g1.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, ar kādu mazāko gājienu skaitu dotajā lauciņā novietotais laidnis var nokļūt uz katru no 64 šaha galdiņa lauciņiem!

 
 Ievaddati

Teksta faila sahs2.dat vienīgajā rindā dots lauciņš (burts kopā ar ciparu, bez atdalošajām tukšumzīmēm), kurā novietots laidnis.

 
 Izvaddati

Teksta failā sahs2.rez jāizvada 8 rindas, pa 8 simboliem katrā rindā. i-tās rindas j-tais simbols norāda, ar kādu mazāko gājienu skaitu laidnis no sākuma rūtiņas var nokļūt lauciņā, kas atrodas uz (9-i)-tās horizontāles un j-tās vertikāles. Ja kādā lauciņā nokļūt nav iespējams, tad attiecīgajā pozīcijā jāizvada simbols “*”.

 
 Piemērs

sahs2.datsahs2.rez
b6
*2*1*2*2
1*1*2*2*
*0*2*2*2
1*1*2*2*
*2*1*2*2
2*2*1*2*
*2*2*1*2
2*2*2*1*

 
 Atsauces

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS