apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

taisvirs Taisnstūra virsotne 1 sek.


 Uzdevums

Dekarta koordinātu plaknē punktos ar veselām koordinātām atzīmētas četras taisnstūra virsotnes. Piemēram, zīmējumā attēlots taisnstūris ar virsotnēm punktos (-1; -1), (3; 2), (1; 3) un (1; -2). Uzrakstiet programmu, kas dotām trim taisnstūra virsotņu koordinātām atrod ceturto!

 
 Ievaddati

Teksta datne taisvirs.dat satur trīs rindas. Katrā no rindām ir doti divi veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi, - vienas taisnstūra virsotnes x un y koordinātas. Nevienas dotās koordinātas vērtība pēc absolūtās vērtības nepārsniedz 10 000.

 
 Izvaddati

Teksta datnes taisvirs.rez vienīgajā rindā jāizvada divi veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi, - taisnstūra ceturtās virsotnes x un y koordināta.

 
 Piemērs

taisvirs.dattaisvirs.rez
3 2
1 -2
1 3
-1 -1
  
taisvirs.dattaisvirs.rez
3 2
-1 -1
1 3
1 -2
  
taisvirs.dattaisvirs.rez
0 0
10000 0
10000 10000
0 10000

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 22. informātikas olimpiādē 2009. gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS