apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

virusi Vīrusi 1 sek.


 Uzdevums

Dota bezgalīga rūtiņu lapa. Laika momentā 0 divi dažādi vīrusi inficē rūtiņas ar veselām koordinātām (X1, Y1) un (X2, Y2). Katrā nākamajā sekundē katrs vīruss vienlaicīgi inficē visas blakusesošas rūtiņas (divas rūtiņas atrodas blakus, ja tām ir kopīga mala). Tiklīdz vismaz viena rūtiņa ir inficēta ar abiem vīrusiem, tā inficēšanas process beidzas.

Piemēram, ja laika momentā 0 ir inficētas divas rūtiņas (4, 13) un (-1, 12), tad inficēšanas process beigsies pēc trešās sekundes un pavisam tiks inficētas 48 rūtiņas (attēlā katrā inficētajā rūtiņā ierakstīts, kurā laika momentā šī rūtiņa tika inficēta). Redzam, ka trešajā sekundē divas rūtiņas tika inficētas ar abiem vīrusiem.

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina, cik daudz būs inficētu rūtiņu brīdī, kad inficēšanas process būs beidzies!

 
 Ievaddati

Teksta datnes virusi.dat vienīgajā rindā doti četri veseli skaitļi - X1, Y1, X2 un Y2 - rūtiņu koordinātas, ko sākumā inficē vīrusi. Neviens skaitlis pēc absolūtās vērtības nepārsniedz 1 000 000. Blakusesoši skaitļi atdalīti ar vienu tukšumzīmi.

 
 Izvaddati

Teksta datnes virusi.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - inficēto rūtiņu skaits.

 
 Piemērs

virusi.datvirusi.rez
4 13 -1 12
48
  
virusi.datvirusi.rez
1 1 1 4
24
  
virusi.datvirusi.rez
0 0 -1 0
8

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 22. informātikas olimpiādē 2009. gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS