apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

pasjanss Pasjanss 1 sek.


 Uzdevums

Uz galda rindā izvietotas N kartītes. Uz pirmās kartītes uzrakstīts skaitlis 1, uz otrās - skaitlis 2, utt., uz pēdējās - skaitlis N. Ja N ir 11, tad kartīšu sākotnējais novietojums izskatās šādi:

Tiek izvēlēta 2., 5., 8., …(utt. katra trešā kartīte) un uz katras no tām tiek uzlikta kartīte, kas no tās atrodas pa kreisi un pēc tam tā, kas atrodas pa labi. Aplūkotajā piemērā iegūsim četras kaudzītes:

Nākamajā gājienā atkārtosim šo darbību ar izveidotajām kaudzītēm: izvēlamies 2., 5., 8., … kaudzīti (iespējams, ka kaudzīte ir nepilna vai pat sastāv no vienas kartītes) un uzliekam uz katras no tām vispirms to kaudzīti, kas atrodas pa kreisi un pēc tam to kaudzīti, kas atrodas pa labi. Aplūkotajā piemērā iegūsim divas kaudzītes:

Vēlreiz izpildot aprakstītās darbības, iegūsim vienu kartīšu kaudzīti:

Pēc tam, kad izveidojusies viena kartīšu kaudze, vairāk nekādas darbības netiek veiktas. Uzrakstiet programmu, kas dotam kartīšu skaitam N un kārtas numuram K nosaka, kāds skaitlis ir uzrakstīts uz kartītes, kas beigu kaudzītē atrodas K-tajā vietā no augšas!

 
 Ievaddati

Teksta datnes pasjanss.dat vienīgajā rindā dotas divu naturālu skaitļu N (N ≤ 109) un K (1 ≤ K ≤ N) vērtības, kas atdalītas ar tukšumzīmi.

 
 Izvaddati

Teksta datnes pasjanss.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - skaitlis, kas uzrakstīts uz kartītes, kas beigu kaudzītē atrodas K-tajā vietā no augšas.

 
 Piemērs

pasjanss.datpasjanss.rez
11 11
11
  
pasjanss.datpasjanss.rez
11 1
9
  
pasjanss.datpasjanss.rez
11 7
6
  
pasjanss.datpasjanss.rez
7 1
7
  
pasjanss.datpasjanss.rez
10000 13
6537

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 22. informātikas olimpiādē 2009. gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS