apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

banka2 Banka - 2 1 sek.


 Uzdevums

Klientiem draudzīgā banka šomēnes svin savas pastāvēšanas N gadu jubileju, kurā piedāvā saviem ilggadējiem klientiem izdevīgus naudas iemaksas nosacījumus. Ja klients ir bankas klients jau K gadus, tad katru (N-K+1)-mo šajā mēnesī klienta kontā veikto naudas iemaksu banka dubulto. Piemēram, ja banka svin 10 gadu jubileju un klients ir bankas klients astoņus gadus, tad dubultota tiks katra trešā šomēnes klienta kontā veiktā naudas iemaksa.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam bankas gadu skaitam, klienta konta gadu skaitam, kontā noguldītajai naudas summai mēneša sākumā, kā arī visām mēneša laikā veiktajām darbībām ar naudu kontā, aprēķina, cik liela naudas summa būs klienta kontā jubilejas mēneša beigās!

Zināms, ka nevienā brīdī kontā atlikusī naudas summa nav negatīva.

 
 Ievaddati

Teksta datnes banka2.dat pirmajā rindā dotas trīs veselu skaitļu N, K un S vērtības, kas atdalītas ar vienu tukšumzīmi. N (1 ≤ N ≤ 100) ir bankas gadu skaits, K (0 ≤ K ≤ N) - gadu skaits, cik ilgi klients ir bankas klients, S (0 ≤ S ≤ 107) - mēneša sākumā klienta kontā esošā naudas summa. Datnes otrajā rindā dota vesela skaitļa L (0 ≤ L ≤ 100) vērtība, kas norāda, cik darījumu klienta kontā šomēnes ir veikts. Katrā no nākamajām L datnes rindām dots pozitīvs vai negatīvs vesels skaitlis Ai (i - darījuma kārtas numurs, -107 ≤ Ai ≤ 107, Ai ≠ 0, 1 ≤ i ≤ L) - klienta kontā iemaksātās (ar “+”) vai no tā izņemtās (ar “-”) summas lielums.

 
 Izvaddati

Teksta datnes banka2.rez vienīgajā rindā jāizvada viens vesels nenegatīvs skaitlis - naudas summa klienta kontā bankas jubilejas mēneša beigās.

 
 Piemērs

banka2.datbanka2.rez
10 8 100
5
+35
-20
+2
+350
-700
117
Trešā iemaksa tiek dubultota un 350 naudas vienību vietā kontā tiek ieskaitītas 700 naudas vienības.

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 22. informātikas olimpiādē 2009. gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS