apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

ns Nodzēstais skaitlis 1 sek.


 Uzdevums

Mārtiņš uz tāfeles uzrakstīja deviņus naturālus skaitļus. Katrs no šiem skaitļiem satur tieši N ciparus un neviena skaitļa neviens cipars nav nulle. Mārtiņš ievēroja, ka uzrakstītajiem skaitļiem piemīt šāda īpašība: katriem diviem skaitļiem ir atšķirīgi gan to pirmie cipari, gan otrie cipari, utt., gan arī pēdējie cipari.

Kamēr Mārtiņš bija izgājis, Ināra vienu no skaitļiem nodzēsa.

Uzrakstiet programmu, kas, zinot astoņus nenodzēstos skaitļus, noskaidro, kāds bija nodzēstais skaitlis!

 
 Ievaddati

Teksta failā ns.dat doti astoņi uz tāfeles uzrakstītie skaitļi, pa vienam skaitlim katrā rindā. Visi skaitļi satur tieši N (1 ≤ N ≤ 9) ciparus.

 
 Izvaddati

Teksta faila ns.rez vienīgajā rindā jāizvada nodzēstais skaitlis.

 
 Piemērs

ns.datns.rez
314
159
265
587
932
846
628
491
773
  
ns.datns.rez
5678
1111
3434
8765
6922
7546
4357
9293
2889

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 22. Latvijas informātikas olimpiādē 2009. gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS