apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

konti Bankas konti 1 sek.


 Uzdevums

Banku norēķinos ir nepieciešams atpazīt, kurai bankai pieder konkrētais konts, kā arī to, vai dotais numurs vispār ir legāls konta numurs.

Centrālā banka ir noteikusi, ka katras bankas visiem konta numuriem ir jāsatur vienāds skaits nenulles ciparu, un katrā pozīcijā drīkst būt vai nu tikai tādi cipari, kas dalās ar 3, vai arī tikai tādi, kas dalās ar 4.

“MiniBankas” konta numuri līdz šim sastāvēja no diviem nenulles cipariem, no kuriem pirmais cipars dalās ar 3, bet otrais cipars - ar 4. Tātad līdz šim “MiniBankai” nevarēja būt vairāk kā seši konti, jo iespējamie konta numuri bija 34, 38, 64, 68, 94 un 98.

“MiniBanka” ir nolēmusi paplašināties, un ir zināms, ka “MiniBankas” veiksmīgai attīstībai ir nepieciešami X konti. Tā kā par katra konta uzturēšanu “MiniBankai” ir jāmaksā zināma naudas summa Centrālajai bankai, tad “MiniBankas” vadība vēlas, lai tai būtu vismaz X konti, bet kopējais kontu skaits būtu pēc iespējas mazāks (vislabāk, ja to skaits būtu tieši X).

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina, kāds ir mazākais iespējamais kontu skaits Y, kuram X ≤ Y un ir ievērotas Centrālās bankas prasības.

 
 Ievaddati

Teksta faila konti.dat vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis - “MiniBankai” nepieciešamo kontu skaits X (6 < X ≤ 1018).

 
 Izvaddati

Teksta faila konti.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - mazākais kontu daudzums, ko apkalpos “MiniBanka” pēc paplašināšanās.

 
 Piemērs

konti.datkonti.rez
11
12
Divpadsmit konta numurus var izveidot, piemēram, nosakot, ka konta numuri satur trīs ciparus, no kuriem pirmais un otrais cipars dalās ar 4, bet trešais cipars – ar 3. Tad iespējamie konta numuri ir 443, 446, 449, 483, 486, 489, 843, 846, 849, 883, 886 un 889.
  
konti.datkonti.rez
2345
2592

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 22. Latvijas informātikas olimpiādē 2009. gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS