apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

tacinas Taciņas 1 sek.


 Uzdevums

Dots NxM rūtiņu laukums, no kura K rūtiņas ir izgrieztas. Uzrakstiet programmu, kas aprēķina dažādo ceļu skaitu, kā var nokļūt no rūtiņas (1,1) uz rūtiņu (N,M), ja katrā gājienā no rūtiņas (A,B) atļauts iet vai nu uz rūtiņu (A+1,B), vai uz rūtiņu (A,B+1) (ja tās nav izgrieztas).

Zināms, ka rūtiņas (1,1) un (N,M) nav izgrieztas.

 
 Ievaddati

Teksta faila tacinas.dat pirmajā rindā dotas skaitļu N, M un K vērtības (1 ≤ N,M ≤ 1000, 0 ≤ K ≤ 50000). Katrā no nākamajām K faila rindām dotas vienas izgrieztās rūtiņas koordinātas.

 
 Izvaddati

Teksta failatacinas.rez vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - atlikums, ko iegūst, dažādo ceļu skaitu izdalot ar 1 000 000 000.

 
 Piemērs

tacinas.dattacinas.rez
3 3 1
2 2
2
  
tacinas.dattacinas.rez
3 3 0
6
  
tacinas.dattacinas.rez
2 10 1
2 9
1

 
 Atsauces

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS