apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

kartosan Skaitļu kārtošana 1 sek.


 Uzdevums

Jūsu uzdevums ir sakārtot dotus veselus skaitļus augošā secībā.

 
 Ievaddati

Teksta faila kartosan.dat pirmajā rindā dots skaitļu skaits N (1 ≤ N ≤ 100000). Nākamajās N faila rindās doti kārtojamie skaitļi, pa vienam skaitlim katrā rindā. Visi skaitļi ir robežās no -2 000 000 000 līdz 2 000 000 000 (ieskaitot).

 
 Izvaddati

Teksta faila kartosan.rez vienīgajā rindā jāizvada dotie skaitļi augošā secībā, pa vienam skaitlim katrā rindā.

 
 Piemērs

kartosan.datkartosan.rez
4
2
7
-1
2
-1
2
2
7

 
 Atsauces

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS