apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

70prim Septītnieki un nulles(prim) 1 sek.


 Uzdevums

Ievadītam naturālam skaitlim N (1<N<400000) atrast un izvadīt tāda mazākā naturāla skaitļa B vērtību, kura decimālajā pierakstā var būt tikai cipari 7 un 0, un kurš dalās ar N bez atlikuma.

 
 Ievaddati

Teksta faila s.in pirmajā rindā dota skaitļa skaitļa N vērtība.

 
 Izvaddati

Teksta faila s.out vienīgajā rindā jāizvada skaitļa B vērtība.

 
 Piemērs

s.ins.out
3
777
s.ins.out
101
707

 
 Atsauces
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS