apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

lkd Lielākais kopīgais dalītājs 1 sek.


 Uzdevums

Par divu naturālu skaitļu lielāko kopīgo dalītāju sauc lielāko naturālo skaitli, ar kuru tie abi dalās bez atlikuma.

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina divu skaitļu lielāko kopīgo dalītāju!

Piezīme: Uzdevumu ieteicams risināt, izmantojot 64 bitu veselo skaitļu mainīgos.

 
 Ievaddati

Teksta faila lkd.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis A, bet otrajā - naturāls skaitlis B (1 ≤ A,B < 263).

 
 Izvaddati

Teksta faila lkd.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - skaitļu A un B lielākais kopīgais dalītājs.

 
 Piemērs

lkd.datlkd.rez
14
35
7
  
lkd.datlkd.rez
420
90
30

 
 Atsauces

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS